Passion unique fashion

Break® 匕客® 摄影师系列创意时尚石英腕表-T45

相机镜头和腕表的跨界灵感创意设计

  • 机芯: 石英机芯
  • 表带: 钢带/皮带/胶带
  • 防水: 30米生活防水
  • 镜面: 矿物质玻璃
  • 表盘直径: 44 mm
  • 表带长度: 23.5 cm
  • 表带宽度: 20 mm
  • 表盘厚度: 12 mm
  • 型号: T45
  • 颜色: 黑色,橙色